Ειδήσεις

Δεν κλείνει κανένα νηπιαγωγείο – απεναντίας δημιουργούνται νέα τμήματα


Το ΥΠ.Π.Ε.Θ από τον Απρίλιο, με την υπ. αριθμ. 3308 / Y1/ 22-04-2016 εγκύκλιο καλεί τους Διευθυντές ΠΕ να προγραμματίσουν τις εγγραφές των νηπίων ηλικίας από 4 έως 6 ετών (Α΄ και Β΄ ηλικίας) και να αναζητήσουν χώρους για να ανοίξουν και άλλα τμήματα νηπιαγωγείων και τους ζητάει να εκτιμήσουν και να καταγράψουν ανάγκες για επιπλέον αίθουσες ανά δήμο, προκειμένου να εγγραφούν και να φοιτήσουν όλα τα νήπια 4-6 ετών στα νηπιαγωγεία και τους προτείνει να συνεργαστούν με Διευθυντές δημοτικών σχολείων, σχολικές επιτροπές και με Δημάρχους.

Συγκεκριμένα, γράφεται στην εγκύκλιο, «με σκοπό την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών φοίτησης όλων των νηπίων ηλικίας 4-6 ετών (νήπια 1ης και 2ης ηλικίας ) για τα επόμενα σχολικά έτη,……. Παρακαλούνται, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να λάβουν υπόψη τα στοιχεία που ήδη διαθέτουν, να συνεργαστούν όπου απαιτείται, με τις σχολικές μονάδες (τα νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία στην περίπτωση συστέγασης) ή κατά περίπτωση να συνεργαστούν με τους οικείους Δήμους, να λάβουν υπόψη τα στοιχεία των δημοτολογίων των δήμων που αφορούν εγγεγραμμένα παιδιά που γεννήθηκαν τα έτη 2011, 2012 ώστε, να συμπληρωθούν οι επισυναπτόμενοι πίνακες τους οποίους θα υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (spoudonpe@minedu.gov.gr) μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων μέχρι 16/5/2016»

Έργο των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης είναι να  εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες αίθουσες  για να στεγαστούν τα νέα τμήματα νηπιαγωγείων.

 

Μαρία Μπατσούτα

π. Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής

Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας

Προηγούμενο άρθρο Ιερά πανήγυρις Αγίου Νικολάου Δίβρης
Επόμενο άρθρο Βραδιά αφιερωμένη στα «Ματωμένα χώματα» της Διδώς Σωτηρίου