Διακοπή ηλεκτροδότησης στα όρια του Δήμου Καμένων Βούρλων 8 & 9/4/2021


Tags |

Την  ΠΕΜΠΤΗ  8/04/2021    λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης & χαμηλής  Τάσης θα γίνουν  προγραμματισμένες   διακοπές  ρεύματος στις  περιοχές :
ΔΔ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ     από 8:30 h έως 12:30 h.
Την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9/04/2021    λόγω εκτέλεσης εργασιών σε  δίκτυα γραμμών Μέσης & χαμηλής  Τάσης θα γίνουν  προγραμματισμένες   διακοπές  ρεύματος στις  περιοχές :
ΔΔ ΚΟΜΝΗΝΑΣ – ΔΔ ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ  από 08:00 h έως 08:30 h  και από 15:00 h  έως 15:30 h.
Επίσης θα γίνουν 10λεπτες διακοπές ρεύματος (από 08:00 h έως 08:30 h και από 15:00 h έως 15:30 h) στα ΔΔ ΜΩΛΟΣ – ΔΔ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ – ΔΔ ΑΝΑΒΡΑΣ – ΔΔ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ –ΔΔ ΚΑΡΑΒΙΔΙΑ – ΔΔ ΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ για να εκτελεστούν οι  απαραίτητοι χειρισμοί στις ηλεκτροφόρες γραμμές Μέσης Τάσης.
Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.