Ειδήσεις

Ενημέρωση για την Ανακύκλωση από το Δήμο Λοκρών


Ο Δήμος Λοκρών , έχει εκπονήσει  και υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, μεταξύ των άλλων στόχων, εξειδικεύει τον Στόχο Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.(χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί).

Με τον στόχο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο ξεχωριστής συλλογής για κάθε ρεύμα, εφόσον είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης
Πιο συγκεκριμένα, στην μελέτη του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων προβλέπεται:

  • Χωριστή συλλογή για το χαρτί σε επιλεγμένα σημεία για άμεση εφαρμογή και σταδιακή επέκτασής της, ώστε έως το 2020 να επιτυγχάνεται χωριστή συλλογή στο σύνολο της χώρας. Η χωριστή συλλογή μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω των πράσινων σημείων.
  • Χωριστή συλλογή γυαλιού: εγκατάσταση σημείων χωριστής συλλογής σε παραγωγούς όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.α. για άμεση εφαρμογή και έως το 2020 να υπάρχει επαρκής πληθυσμιακή κάλυψη. Η χωριστή συλλογή μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω των πράσινων σημείων.

Για το Δήμο Λοκρών προτείνεται χωριστή συλλογή για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Ειδικότερα, για τη χωριστή συλλογή χαρτιού τίθεται ως στόχος 15% κ.β. επί της συνολικής παραγόμενης ποσότητας χαρτιού στο Δήμο Λοκρων για το έτος 2020. Σύμφωνα την ενότητα 3.2, το ποσοστό του χαρτιού λαμβάνεται κατά μέσο όρο 22,2% κ.β. των αστικών αποβλήτων. Κατά συνέπεια, ο στόχος του 15% κ.β. ποσοτικοποιείται ως ακολούθως:

Έτος 2020
Συνολική παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) Δ. Λοκρων 12.590
Χαρτί-χαρτόνι στα ΑΣΑ (tn) Δ. Λοκρων 2.793,72
Στόχος χωριστής συλλογής χαρτιού 15%  (tn) 419,25

Συμπερασματικά, ανακυκλώνω, σημαίνει: εξοικονομώ, προστατεύω το περιβάλλον, διαχειρίζομαι ορθά τους φυσικούς πόρους και τέλος είμαι υπεύθυνος πολίτης.

ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟ.

Προηγούμενο άρθρο Η Λαμία τίμησε την επέτειο της Μάχης της Ταράτσας
Επόμενο άρθρο Γεωργικές προειδοποιήσεις για την τομάτα θερμοκηπίου