Ειδήσεις

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαμίας: Να εξασφαλιστούν άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων για τις συνθήκες ψύχους των επόμενων ημερών


Τα μετεωρολογικά δελτία εδώ και μέρες αναφέρουν ότι τις επόμενες μέρες οι καιρικές συνθήκες θα είναι πάρα πολύ άσχημες, θα επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και σε πολλές περιπτώσεις και η σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Για αυτό το λόγο, πρέπει να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα για τις όποιες εργασίες πραγματοποιηθούν και συγχρόνως η Επιθεώρηση Εργασίας πρέπει να πραγματοποιήσει τόσο προληπτικούς όσο και κατασταλτικούς ελέγχους.

Σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε εργοστάσιο, εργοτάξιο, αποθήκη, και αλλού, είναι ζωτική ανάγκη να εξασφαλίζονται (και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία) ορισμένες στοιχειώδεις προϋποθέσεις όπως:

  • Οι χώροι εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση της.
  • Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.
  • Να χορηγείται στους εργαζόμενους στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προστασία από το ψύχος.
  • Η οργάνωση και ο ρυθμός εργασίας δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Απαγορεύεται η απασχόληση ανήλικων εργαζομένων σε εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών.

Ειδικότερα για τα τεχνικά και οικοδομικά έργα:

  • Αντιστηρίξεις, εκσκαφές κλπ πρέπει να επανελέγχονται από τον επιβλέποντα μηχανικό πριν την επανάληψη εργασιών που έχουν διακοπεί λόγω θεομηνίας ή παγετού και να αναγράφονται οι σχετικές παρατηρήσεις στο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.
  • Όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση τους σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθεια τους.
  • Οι προσωρινές εργασίες σε ύψος εκτελούνται μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων.
  • Όλες οι βοηθητικές κατασκευές πρέπει να επιθεωρούνται από το αρμόδιο πρόσωπο ως προς την αντοχή, τη σταθερότητα και τα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση θεομηνίας και πριν από την επανάληψη των εργασιών. Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών διακόπτονται οι εργασίες οι οποίες παρεμποδίζονται άμεσα από αυτές. Οι εργασίες αυτές επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της καταπόνησης των εργαζομένων λόγω ψύχους, έντονης χιονόπτωσης και παγετού πρέπει να γίνεται με τη συμμετοχή του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Όλοι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες μπορούν να απευθύνονται για σχετικές καταγγελίες στο Ε.Κ. Λαμίας στα τηλέφωνα 6977257211, 6909067363 και 6973697173 καθώς και στα Σωματεία μέλη του, στα γραφεία του (Λεωσθένους 9, 1ος όροφος).

Nα μην επιτρέψουμε να κινδυνεύσει καμία ζωή συναδέλφου σε αυτές τις συνθήκες.

 

Προηγούμενο άρθρο Διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων στο Δήμο Λαμιέων
Επόμενο άρθρο Γάμος μέσα στο χιονιά στην Μερκάδα Φθιώτιδας από τον Μητροπολίτη Συμεών