Ειδήσεις

Πρόσληψη 12 ατόμων στο Δήμο Καμένων Βούρλων λόγω Covid-19


Στην πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού 12 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προβεί ο Δήμος Καμένων Βούρλων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα την  άμεση ανάγκη λήψεως προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, ως κατωτέρω:

ΠΕ Διοικητικού 3 άτομα

ΠΕ Οικονομικού 1 άτομο

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 άτομο

ΔΕ29 Οδηγών Απορ/ρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3 άτομα

ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορ/ρων) 4 άτομα

Προηγούμενο άρθρο Ευρυζωνικό δημοτικό δίκτυο wi-fi στο Δήμο Δομοκού
Επόμενο άρθρο Δήμος Δομοκού: Ξεκίνησε η πληρωμή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ