Ειδήσεις

Τρόποι προστασίας της καρπουζιάς από ασθένειες και έντομα


Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου εξεδόθησαν οδηγίες για την προστασία των υπαίθριων καλλιεργειών καρπουζιών από ασθένειες και έντομα που προσβάλλουν αυτή την εποχή τα φυτά. Αναλυτικά:

 

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Pseudoperonospora cubensis)

Διαπιστώσεις Την είσοδό του έκανε ο περονόσπορος στις υπαίθριες καλλιέργειες με καρπουζιές μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

  Συμπτώματα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται στρογγυλές ή γωνιώδεις κίτρινες κηλίδες και στην κάτω επιφάνεια του φύλλου σχηματίζονται υπόλευκες εξανθήσεις, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται γκρίζες.

  Συνθήκες ανάπτυξης: Οι καιρικές  συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή (σποραδικές έντονες βροχοπτώσεις) ευνοούν την ανάπτυξη του περονόσπορου και τη μετάδοσή του. Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και τη μετάδοση της ασθένειας είναι η υγρασία και ο χρόνος διαβροχής των φύλλων (2 με 6 ώρες δρόσου είναι αρκετές για την πραγματοποίηση της μόλυνσης).

Η ασθένεια ευνοείται από υγρό καιρό με θερμοκρασίες από 15ο έως 25ο C (άριστη 16ο – 22ο C).

  Καταπολέμηση: 1) Απομάκρυνση των προσβεβλημένων φύλλων. 2) Ψεκασμός των φυτών με  Copper oxychlorid, κ.α. επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Επανάληψη του ψεκασμού μετά από βροχή.

 

ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΑΣΗ (Cladosporium cucumerinum)

Διαπιστώσεις: Την εμφάνιση της έκανε η κλαδοσπορίαση στις καλλιέργειες με καρπουζιές. μετά τις  βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Συμπτώματα: Κιτρινο-πράσινες γωνιώδης κηλίδες οι οποίες στη συνέχεια γίνονται γκρίζες ελαφρά βυθισμένες.

Προσβάλει όλα τα υπέργεια μέρη των φυτών (φύλλα, μίσχους, στελέχη και μικρούς καρπούς)

Συνθήκες: Η ασθένεια ευνοείται από υγρό, ομιχλώδη καιρό, αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες 2-35οC.(άριστη θερμοκρασία 21οC)

Συστάσεις: 1) Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, αμειψισπορά, καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας. 2) Να γίνει ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα όπως Τhiophanate methyl, Tribasic copper sulfate,κ.α.

 

ΩΙΔΙΟ (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

Έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις καλλιέργειες με καρπουζιές στους Νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας και Φθιώτιδας.

Συμπτώματα: Εμφάνιση μικρών λευκών κηλίδων  στην κάτω και άνω επιφάνεια των φύλλων στους μίσχους και στους βλαστούς πάνω στις οποίες αναπτύσσονται χαρακτηριστικές αλευρώδεις και κονιορτώδεις εξανθήσεις

Στους καρπούς όταν είναι μικροί παρατηρούνται επίσης χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις του μύκητα .Όταν οι καρποί είναι μικροί τότε αναστέλλεται ο ρυθμός της ανάπτυξής τους.

Συνθήκες ανάπτυξης :Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες 10-30 οC ( άριστη 25-26 οC).και υγρασία 46%.Η διασπορά των κονιδίων γίνεται με τον άνεμο.

Συστάσεις Να γίνει ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα όπως Τhiophanate methyl, Tribasic copper sulfate,κ.α.

 

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (Tetranychus urticae)

  Διαπιστώσεις : Συνεχίζεται η παρουσία των τετρανύχων  στις καλλιέργειες με καρπουζιές. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή  εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς

  Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως   etoxazole, abamectin, κ .α.

 

ΑΦΙΔΕΣ (Aphis gossypii, Myzus persicae)

  Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του εντόμου στις καλλιέργειες με καρπουζιές με μέτριους πληθυσμούς. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη τους Οι μελίγκρες είναι φορείς ιώσεων, προκαλούν ζημιά με την απομύζηση του χυμού των φυτών και με τα μελιτώματα που εκκρίνουν.

  Συστάσεις : Συστήνεται να γίνει καταπολέμηση με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, όπως: pirimicarb, acetamiprid

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται  για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της καρπουζιάς να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr

 

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας  στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/forfarmer-2/agriculturalwarnings

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος α.α.

Δημήτριος Λύκας

Προηγούμενο άρθρο Ομιλία Χρήστου Σταϊκούρα στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου για την Παιδεία
Επόμενο άρθρο Συνεχίζεται η πρόβλεψη υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Αταλάντη